• Τροποποιημένα άμυλα για τετηγμένα τυριά
• Τροποποιημένα άμυλα για λευκό τυρί
• Άμυλα για τυρί τύπου Φιλαδέλφια
• Άμυλα για γιαούρτι επιδόρπιο

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ