Προϊόντα custom made, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη. Σχεδιάζουμε το τελικό προϊόν, συνδυάζοντας την λειτουργικότητα των πρώτων υλών με τον υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό.

  • Ειδικό προϊόν για σαλάμι αέρος ταχείας ωρίμανσης.
  • Ειδικό προϊόν για όλα τα προϊόντα τύπου ζαμπόν χωρίς την προσθήκη πρωτεϊνών και μείωσης του ποσοστού χρήσης της καραγενάνης και των φωσφορικών.
  • Ειδικό προϊόν καραγενάνης σε προϊόντα αλλαντικών που δεν επιδέχονται θερμική επεξεργασία.
  • Ειδικό προϊόν που λειτουργεί ως υποκατάστατο λίπους.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ