Προϊόντα custom made, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη. Σχεδιάζουμε μαζί το τελικό προϊόν, συνδυάζοντας την λειτουργικότητα των πρώτων υλών με τον υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό:

  • Ειδικό προϊόν για την συγκόλληση τεμαχίων κρέατος.
  • Ειδικό προϊόν αντικατάστασης κρέατος.
  • Ειδικό προϊόν υποκατάστατης λίπους.
  • Ειδικό προϊόν φυσικού χρώματος κρεάτων.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ