• μείγματα για παραγωγή τετηγμένων τυριών
• μείγμα για παραγωγή λευκού τυριού
• μείγμα για τυρί τύπου Φιλαδέλφια
Έτοιμα μείγματα για γιαούρτι επιδόρπιο

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ